Nezávazná poptávka

Odpovědnost za cizí obsah na internetu

Provozujete na internetu on-line tržiště, diskuzní server nebo například cloudové služby? Umožňujete uživatelům vkládat na váš web obsah, veřejně sdílet data prostřednictvím vašeho webu nebo vkládat komentáře do diskuze pod vašimi články? Zajímá vás, zda odpovídáte za obsah webových stránek,… Více

26.12.2016

Jak připravím svůj e-shop na EET? Rady od právníka v článku.

O elektronické evidenci tržeb zavedené zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb („zákon o EET“), který nabyde účinnosti dne  1. 12. 2016, jste už určitě slyšeli. Evidence tržeb má za cíl zefektivnit finanční kontrolu a předcházet daňovým únikům zejména u… Více

26.10.2016

Je Vaše marketingová soutěž legální? Pravidla (online) spotřebitelských soutěží.

Znáte právní povinnosti spjaté s pořádáním (online) spotřebitelských soutěží a loterií? Chcete zamezit podvodům ze strany soutěžících? Přečtěte si náš článek shrnující současné problémy a budoucí vývoj marketingových soutěží. Na toto téma jsme nedávno pořádali pracovní snídani, z níž si můžete po… Více

11.07.2016

Airbnb pronájem, právní povaha ubytování a doporučení pro podnikatele

Internetový portál Airbnb zažívá v současné době v České republice výrazný růst popularity. Zejména v Praze byl podle některých zdrojů meziroční nárůst nabídky ubytování o 82 % a zájem o ubytování dokonce vzrostl o 122 %. Mnozí tedy uvažují nad tím, zda by… Více

26.05.2016

Mají provozovatelé odpovědnost za obsah v diskuzním foru?

Před několika dny se v médiích objevily ohlasy k průlomovému rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) ve věci Delfi AS proti Estonsku (rozsudek ze dne 16. 6. 2015), kterým byla dovozena odpovědnost společnosti Delfi za urážlivé komentáře zveřejněné na… Více

24.07.2015

Dodavatelská smlouva a právní doporučení

Tento článek se bude věnovat otázkou dodavatelských smluv, a to hlavně jejich charakteristikou, specifiky a také tím, na co by si strany, dodavatel a odběratel, měly dát pozor při jejich uzavírání. Ve druhé části článku se budeme zabývat subdodavatelskou smlouvou,… Více

05.03.2015

Výhody a nevýhody e-shop řešení z právního hlediska

Webové stránky (či dokonce e-shop) vytvořené laikem v dnešní době již nemohou v konkurenci vizuálně ani uživatelskou přívětivostí obstát. Tvorba e-shopu bez předchozích zkušeností je navíc značně časově náročná, takže pokud začínající podnikatel nemá v týmu šikovného vývojáře, nabízí se tu dvě možnosti. Buď… Více

03.12.2014

Virtuální měna a povinnosti poskytovatelů

V tomto článku se zabýváme problematikou virtuální měny z právního hlediska, zejména s ohledem na povinnosti poskytovatele služeb v souvislosti s virtuální měnou a na její právní povahu. Nebudeme řešit další aspekty, které jsou technického (získávání virtuální měny, zabezpečení apod.) nebo účetního (zdanění operací s virtuální… Více

04.09.2014